UK Graduate Admission

Prihlášky na magisterské a doktorandské štúdium v UK majú mnoho spoločného s prihláškami na bakalárske štúdium. Rovnako ako pri prihláške na bakalárske štúdium, cieľom je ohodnotiť akademický potenciál uchádzača nielen na základe študijných výsledkov a mimoškolských aktivít, ale aj schopnosti kriticky rozmýšľať. Tým sa nemyslí len schopnosť rýchlo reagovať na otázky a logicky konštruovať argumenty, ale aj schopnosť byť ideovo inovatívny. Toto je kľúčová schopnosť špeciálne pri prihláške na doktorandské štúdium a časť prihlášky, ktorá o tom najviac napovie je Personal Statement. Ten je ťažiskom výberového procesu a odporúča sa nad ním stráviť väčšinu času prípravy prihlášky.

Okrem detailnej prezentácie úspechov a motivácie je pre PS veľmi dôležité, aby bolo jasné, že je písané špeciálne pre konrétny vybraný študijný program. Pri prihláške na master’s course stačí ukázať dobrú informovanosť o štruktúre kurzu a jeho cieľoch. Pri doktorandskej prihláške však musí uchádzač aj načrtnúť predmet svojho plánovaného výskumu a navrhnúť, ktorí z výskumníkov na tom konkrétnom departmente alebo fakulte by mohli viesť jeho doktorandskú prácu.

V čom sa graduate admissions zásadne líšia od undergraduate je forma podávania prihlášok. Postup pri graduate je podstatne jednoduchší: neexistuje nič ako UCAS, prihlášky operuje každá univerzita samostatne. Prihlásiť sa dá na ľubovoľné množstvo univerzít, ale na každej univerzite len na jeden program.

Prihláška sa podáva elektronicky priamo na univezitu, resp. na Board of Graduate Studies, ktorá následne rozposiela prihlášky na konkrétne departmenty. K online formuláru sa pristupuje priamo cez stránku školy, kde sa údaje ukladajú a prihláška sa dá vypĺňať aj 6 mesiacov. Vyplnenie vo väčšine prípadov spočíva v zadaní základných osobných údajov a priložení požadovaných dokumentov, teda prihlasovacie formuláre samy neobsahujú extra otázky na motiváciu a schopnosti, tá sa vyjadruje len v priložených materiáloch.

Pri väčšine magisterských programov (tzv. taught masters) prílohy k prihláške zahŕňajú Personal Statement, CV, a vzory predošlých akademických prác (tzv. writing samples), . Pri Masters by research(MPhil) a PhD prihláškach sa väčšinou prikladá aj krátky, ale pomerne špecifický náčrt plánovaného výskumu (tzv. research proposal), prípadne zoznam publikácií.

Kľúčovou súčasťou prihlášky sú aj odporúčania, ktoré podávajú ich autori sami – prístup k relevantnej časti prihlášky dostanú potom, ako zaregistrujú ich adresy online. Systém Vám následne pošle potvrdenie, o prijatí odporúčania. Prihlášky nie sú kompletné bez odporúčaní, preto je veľmi dôležité dohliadnuť na tento proces.

Špeciálne na Oxbridge sa okrem univerzity prihlasuje ešte aj na colleges, ktoré sú akýsi samosprávny level univerzity. Sú miestom, kde študent býva a trávi väčšinu voľného času. Z hľadiska výučby sú pre graduate študenta menej dôležité ako pre undergraduate, keďže samotné graduate vyučovanie je operované výhradne fakultou, resp. departmentom.

Výber college sa zadáva v online prihláške, kde sa určí prvá a druhá preferencia. Na rozdiel od výberového procesu na undegraduate štúdium, je pri graduate ponuka miesta úplne nezávislá od college, prijatie určuje výhradne fakulta alebo department. Ak tá uchádzača príjme, jeho prihláška následne putuje na prvú collge jeho výberu, ktorá zhodnotí, či uchádzačovi ponúkne miesto. Ak sa rozhodne mu miesto neponúknuť, tak prihláška putuje na druhú college. Ak ho neprijme ani tá, tak prihláška putuje viacerými college-mi, až pokiaľ sa pre uchádzača nenájde miesto. V tomto štádiu je to skôr logistická otázka ako otázka schopností. Ak už uchádzač dostane ponuku od univerizity, nemôže sa stať, že by nedostal miesto na jednej z colleges.

Uchádzači si vyberajú college väčšinou podľa polohy (v meste alebo pri rieke?), spoločenského a športového vybavenia (sú squashové kurty blízko mojej izby?), alebo podľa mena (Christ Church v Oxforde alebo Trinity v Cambridge sú značky samy o sebe). Pri graduate prihláške je ale okrem toho ešte dôležité prihliadať na to, akú college príslušnosť majú výskumníci, s ktorými budete spolupracovať. Rovnako niektoré master’s programy majú silnú učiteľskú základňu na jednej alebo dvoch colleges, a preto veľa fakultnej výučby prebieha tam, aj keď nezávislo od college (príkladom sú master’s a doktorandské programy v politológii a intedisciplinárne programy v spoločnekých vedách na Oxforde alebo postgraduálne programy v histórii, sociológii alebo sociálnej antropológii na Cambridge).