Ako na angličtinu?

Schopnosť dorozumieť sa po anglicky je často základnou podmienkou štúdia v zahraničie. Častokrát sa však stáva, že stredná škola nedokáže zabezpečiť uspokojivú výuku angličtiny. V tom prípade nezostáva nič iné, ako sa jazyk naučiť vlastnými silami vo voľnom čase. Preto sme pro tebe pripravili pár tipov, ako na to.

Man with English flag

Gramatika

Gramatika je jednou z najdôležitejších častí štúdia nového jazyka. Práve preto si vyžaduje veľkú časovú investíciu a neustále precvičovanie.


Snáď neurobíme nežiaducu reklamu, keď povieme, že asi univerzálne najobľúbenejšou učebnicou je English Grammar in Use od Cambridge University Press, ktorá ponúka množstvo cvičení aj s odpoveďami. Je primárne určená na samoštúdium, jej lekcie sú strohé, prehľadné, a postupne vystavajú celé základy anglickej gramatiky. Naviac obsahuje plno konkrétnych situačných obrázkov, ktoré veľmi pomáhajú predstavivosti študujúceho.

Písanie

Písanie je neoddeliteľnou súčasťou štúdia na vysokej škole - či už ide o písanie poznámok, esejí, skúšok alebo dizertačnej práce. Z dobre napísaného textu sú čitateľovi jasné hlavné myšlienky a argumenty autora.


Pri trénovaní základnej zručnosti písania často pomáha spätná väzba či pohľad niekoho, kto bude schopný kvalifikovane posúdiť kvalitu vyprodukovaného textu. Pomôcť mohlo poslúžiť písanie si denníčka či blogu alebo komunikácia s ľuďmi zo zahraničia cez internet.


Pri akademickom texte je dôležité poznať základnú štruktúru západného štýlu písania esejí. Eseje tradične pozostávajú z úvodu, jadra a záveru. V úvode by mal autor zaujímavým spôsobom načrtnúť čomu sa jeho práca bude venovať alebo akú hlavnú otázku by chcel zodpovedať. Úvod tradične končí vetou, ktorá je hlavnou tézou práce. Často sa v úvode taktiež definujú pojmy, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam. Jadro by malo pozostávať z minimálne troch paragrafov, z ktorých každý predstavuje jeden argument. Paragraf by mal začínať vetou, ktorá predstavuje jeho hlavnú myšlienku. Záver zhrnie všetky predstavené argumenty a zodpovie otázku, ktorú si autor položil v úvode.

Počúvanie a rozprávanie

Pokiaľ práve neštudujeme na bilingválnom gymnáziu alebo nemáme skvelú učiteľku angličtiny, získanie týchto zručností môže niečo stáť. Najjednoduchšie je prihlásiť sa do jazykovej školy alebo na zahraničný študijný pobyt. Inou možnosťou je hľadať spôsoby, ako komunikovať s ľuďmi z iných krajín.


Čo sa týka porozumenia hovorenej reči asi najefektívnejším (a ľahko dostupným) učiteľom sú filmy. Začať možno pozeraním jednoduchých amerických sitcomov ako Simsonovci, Futurama, Friends a iné. Treba si uvedomiť, že titulky značne znemožňujú sústredenie sa na to, čo postavy hovoria – čo samozrejme je primárny dôvod pozerania – a teda po pár úvodných večeroch a jemnom zvyknutí si na výslovnosť sa netreba báť ich odstrániť a skúsiť si to bez nich. Pri filmoch nejde len o celkové pochopenie kontextu, ale aj o použitie jednotlivých slov a spojení vo vetách. Ak nejakej scéne neporozumiete na prvýkrát, vráťte film o minútu nazad a pozrite si ju ešte raz.


Keď už viete rozprávať a radi by ste nadobudli prirodzenejší prízvuk, je len málo lepších možností ako sa presťahovať do danej krajiny. V tejto oblasti ale treba očakávať nové výzvy. Opäť nebude stačiť len porozumieť tomu, čo nám hovoria. Treba vnímať výslovnosť jednotlivých slov, ktorá sa častokrát líši od našich predstáv. Po prízvuku prichádza intonácia, tj. výška tónu, s akou sa vyslovujú jednotlivé časti viet a otázok. Tá je zvlášť v Spojenom kráľovstve veľmi neintuitívna, ich jazyk je omnoho „spevavejší“ ako napríklad jazyk Američanov alebo aj slovenčina.

Coffee Break Reading Travel Book Lifestyle Concept

Čítanie

Táto činnosť vyžaduje a zároveň napomáha pri budovaní slovnej zásoby a pochopení vetných konštruktií. To, že čítať anglickú knihu si spočiatku vyžaduje veľa námahy, asi spomínať netreba. No veľmi záleží na tom, koľko námahy je čitateľ ochotný venovať pozorovaniu umeleckých výrazov v knihe. Niektorí ľudia majú tendenciu knihu len preletieť s tým, že obsahu približne rozumejú a to im stačí. Takto si však zo štúdia angličtiny veľa neodnesú. Slová, slovné spojenia a metafory, ktorým úplne nerozumiete a ktoré nemusia byť nevyhnutné pre celkové pochopenie kontextu, by ste rozhodne nemali preskakovať. Mali by ste si ich najskôr vyhľadať a prípadne aj následne zapísať, aby sme sa k nim ešte niekedy v budúcnosti dokázali vrátiť a zopakovať si ich.


Rôzne knihy majú samozrejme rôzne úrovne angličtiny. Preto je dôležité sa na začiatok zamerať na autorov, ktorí píšu jednoducho a postupne prechádzať na zložitejšiu literatúru.


Existuje aj množstvo iných zdrojov, na ktorých sa dá precvičovať čítanie a pomocou ktorých sa človek zároveň môže dozvedieť viac o témach, ktoré ho zaujímajú. Tými sú napríklad noviny, dlhšie články, či stĺpčeky.

Practice makes perfect

Naučiť sa cudzí jazyk rozhodne nie je zadarmo, investujú sa nielen financie, ale hlavne námaha a voľný čas. Existuje však množstvo ľudí, ktorí vyhodili nemalé prostriedky na jazykové školy či privátnych lektorov, no nakoniec z toho kvôli nedostatku odhodlania nič nebolo (opäť, sami máme skúsenosti s inými jazykmi).


Takže na záver to najpodstatnejšie: bez pravidelného tréningu a prípravy ani nemá zmysel začať.