USA

Spojené státy se mohou chlubit nejlepšími unviverzitami na světě. Harvard,  MIT, Yale, Princeton, Berkeley - to všechno jsou jména, která zná možná i tvá babička.  Navíc se díky nízkonákladovým společnostem nyní obzvláště na východní pobřeží dostaneš velmi levně. Ať už tě ale lákájí the Thirteen Colonies nebo naopak slunná Kalifornie, můžeš si být jistý, že se zkušeností z Ameriky v životě neztratíš. 

Školné

 25k - 50k $ / rok

Životné náklady

8 000 - 18 000 $ / rok

Top univerzity

Harvard, MIT,  Stanford, Caltech, Princeton, Yale, UPenn, Columbia, NYU, Chicago, Notre Dame,  Georgetown, Berkeley, UCLA, Cornell, Michigan, Northwestern, Williams College

Univerzity v USA

V USA je základní rozdělení univerzit na veřejné a soukromé. Soukromým vévodí elitní skupina Ivy Leagues z východního pobřeží, mezi které patří Harvard, Princeton, Yale, University of Pennsylvania, Columbia, Cornell, Dartmouth College a Brown. Mezi další velmi kvalitní soukromé univerzity patří University of Chicago,  Stanford, Duke, New York University, Johns Hopkins, Northwestern, Notre Dame nebo Georgetown

 

Naopak ke špičkovým veřejným univerzitám patří kampusy University of California (jako Berkeley nebo UCLA), University of Virginia, University of Michigan, University of North Carolina, University of Wisconsin-Madison, University of Florida nebo University of Illinois - Urbana Champaign.

 

Co se týče technických univerzit, nemůžeme zapomenout na MIT, Caltech, Georgia Institute of Tech, Carnegie Mellon nebo Virginia Tech

 

Mezi americkými colleges, které se zaměřují na Liberal arts, potom kralují Williams College, Amherst College, Bowdoin College, Swarthmore College nebo Wellesley College.

deliace kruhy

Prihláška

Prihláška na väčšinu univerzít v USA začína s Common Application, centralizovaným systémom, cez ktorý sa dá hlásiť na viacero škôl naraz (maximálny počet univerzít nie je stanovený) Pred registráciou je dôležité skontrolovať či daná univerzita Common Application využíva a nevyžaduje samostatnú prihlášku.

 

Okrem Common Application sa sa posielajú výsledky štandardizovaných testov SAT, SAT2 a TOELF, a odporúčacie listy.

 

Common Application

Samotná Common Application je veľmi rozsiahla a preto si treba na ňu nechať dostatok času. Jej komponenty sú: základné informácie o vás, opis vašich mimoškolských aktivít, dve eseje, výpis vašich známok z celej strednej školy a predpokladaných maturitných výsledkov, ktorý musí byť opečiatkovaný oficiálnym zástupcom vašej strednej školy.

 

Väčšina prihlášky je rovnaká nezávisle od toho na akú univerzitu sa hlásite, avšak každá škola má aj vlastné špecifické časti. Spravidla sa jedná o eseje; jednu motivačnú esej, 300-500 slov, v ktorej opisujete svoje dôvody pre výber konkrétnej školy a esej s témami, v ktorých približujete svoje osobnostné črty. No Stanford sa pýta aj na obľúbenú knihu, film, alebo citát.

 

Školy vás chcú prostredníctvom týchto otázok naozaj spoznať. Zaujíma ich, ako dobre zapadnete do ich komunity. Univerzity chcú zabezpečiť diverzitu kultúr, ale zároveň rovnaký prístup študentov k povinnostiam – zodpovednosť, dôslednosť a ambicióznosť.

Common Application Essay

Táto esej je, čo sa týka jej účelu, identická s esejou na UCAS. Je to priestor, prostredníctvom ktorého vás chcú univerzity spoznať. Miernymi rozdielmi sú témy eseje. Máte zadané 3 témy, na ktoré môžete písať svoju odpoveď, alebo môžete využiť štvrtú možnosť a písať o čomkoľvek. Avšak, treba mať na pamäti, že Common Application Essay je hlavne o vašich osobnostných vlastnostiach. Čo a prečo chcete študovať sa vás väčšinou spýta každá univerzita samostatne.

 

Poplatky za Common Application


Cena prihlášky za každú jednotlivú školu, na ktorú ju odošlete je 60 – 75 USD. Avšak, môžete požiadať zástupcu školy aby vyplnil formulár, že ste vo finančnej núdzi a tým pádom vám budú všetky poplatky za Common Application odpustené.

 

SAT a SAT2

SAT sú štandardizované testy z anglického jazyka a matematiky, ktorých výsledky by mali mat výpovednú hodnotu o tom, ako dobre bude študent zvládať univerzitné štúdium. Avšak, oproti native speakerom majú Slováci značnú nevýhodu a treba sa preto na SAT intenzívne pripravovať.

anthony-delanoix-22776-unsplash
deliace kruhy

Školné

Školné sa pohybuje v čiastkach až $50 000. Školné typicky nezahŕňa učebnice a ani žiadne ďalšie náklady.

deliace kruhy

Životné náklady

Ubytovanie


V USA je štandardom takzvaný campusový spôsob života. Internáty sú priamo v areáli školy a častokrát sa vyžaduje, aby študent býval na internáte minimálne prvý rok štúdia. Cena je typicky viazaná na veľkosť izby, počet spolubývajúcich, a kvalitu internátu a vo veľkých mestách môže dosiahnuť aj $1000 mesačne. Avšak, život na univerzitnom campuse má mnoho výhod, hlavne možnosť aktívneho sociálneho života, zapájanie sa do aktivít a projektov na campuse a blízkosť športovísk.


Strava


Jedálne sa zvyknú nachádzať priamo v budovách internátov. Strava v univerzitných kantínach môže stáť až do $6000 na školský rok.

deliace kruhy

Štipendiá a možnosť financovania

Viaceré školy vyžadujú informácie o finančnej situácii uchádzača a jeho rodiny už počas prihlasovacieho procesu. Na základe týchto informácií sa vypočíta akou sumou je schopná prispieť uchádzačova rodina, prípadne iné osoby alebo organizácie, ktoré ho finančne podporujú.