Holandsko

Holandsko sa zaraďuje medzi krajiny s najkvalitnejším vzdelávacím systémom. Krajina je známa vysokou životnou úrovňou, nádhernou prírodou, množstvom kanálov a tolerantnou spoločnosťou. Okrem toho, 86% všetkých Holanďanov ovláda plynulo anglický jazyk, takže aj keď nevieš po holandsky, nie je to prekážka na štúdium a život v holandských mestách.


Deadline pre zaslanie prihlášky na numerus fixus je 15. január 2022 a pre zvyšné odbory 1. máj 2022.

Školné

2 168 € / rok

Životné náklady

7 000 - 10 000 € / rok

Top univerzity

University of Amsterdam, University of Groningen, Erasmus University Rotterdam, Leiden University, TU Delft, Tilburg University, Wageningen University & Research

Univerzity v Holandsku

V Holandsku nájdeš dva typy vysokých škôl: univerzity so zameraním na výskum, tzv. research university a univerzity aplikovaných vied, tzv. hogescholen. Výskumné univerzity sú prísnejšie, čo sa týka akademického vzdelania, ktoré je zamerané na konkrétne predmety. Univerzity aplikovaných vied ponúkajú programy orientované na profesie a teda sú navrhnuté pre študentov, ktorí sa zaujímajú o uplatnenie v tejto konkrétnej profesií po ukončení štúdia. Štúdium na univerzitách zameraných na výskum z pravidla trvá tri roky (magister 1-2 roky). Niektoré programy ponúkajú počas štúdia aj možnosť študijnej výmeny, alebo stáže. Univerzity aplikovaných vied ponúkajú bakalárske programy trvajúce 4 roky, v rámci ktorých je väčšinou aj možnosť štúdia na inej škole v zahraničí. Tento typ štúdia taktiež zahŕňa pracovnú pozíciu/pozície po ukončení programu. Po absolvovaní bakalára je možné prejsť na margisterský program na research university, avšak v niektorých prípadoch si študenti musia dorobiť určité predmety.

 

Okrem univerzít sa v Holandsku nachádzajú aj tzv. university colleges, ktoré sú súčasťou výskumných univerzít. Aj keď celkovo sú súčasťou univerzity, hlavne čo sa týka reputácie, tvoria samostatný článok líšiaci sa od materskej univerzity. University College ponúka liberal-arts štýl výučby, čo je populárne hlavne v USA. To znamená, že študenti na začiatku študujú rozsiahle spektrum predmetov predtým ako si vyberú konkrétnu špecializáciu.

 

Takáto forma štúdia je vhodná hlavne pre tých, ktorí majú rozsiahle záujmy a ešte presne nevedia na čo sa chcú zamerať. Ich výhodou je to, že väčšina programov je vyučovaná v angličtine. Nevýhoda je vyššie školné. Podobne ako pri univerzitách, aj tu je dĺžka štúdia 3 roky. Jednou z podmienok je taktiež nutnosť bývania v rámci kampusu, kedže University College je založená viac na báze komunity ako samostatných študentoch.

 

Medzi top holandské univerzity vo všeobecnosti nepochybne patria: University of Amsterdam, University of Groningen, Erasmus University Rotterdam, či Leiden University.

 

Čo sa týka univerzít so špeciálnym zameraním, vyniká hlavne Delf University of Technology (technické odbory).

zuzka web

Zuzka

Podala som si prihlášku na tri odbory, liberal arts a medzinárodné vzťahy a politika na univerzitách Groningen a Erasmus University. Nakoniec som sa rozhodla pre Erasmus University Rotterdam. Rozhodujúcimi faktormi boli hlavne financie, geografická poloha mesta, ale aj prístup a forma komunikácie medzi študentom a univerzitou.

deliace kruhy

Prihláška

Podobne ako UK, aj Holandsko má centralizovaný systém – Studielink – cez ktorý podávaš prihlášky na vybrané univerzity. Podmienky prijatia sa v Holandsku líšia v závislosti od konkrétnej univerzity a nájdeš ich priamo na webstránke danej školy. Je preto dôležité, aby si bol/a oboznámený/á s požiadavkami ešte pred samotným procesom prihlasovania. Mnohé programy taktiež vyžadujú dostatočnú znalosť matematiky. Následne si vytvoríš účet na Studielink, kde vyplníš prihlášku a vyberieš si maximálne štyri školy. Studielink ťa informuje o každej zmene na osobnom konte počas celého príjmacieho procesu. Po stranách ponúka vysvetlenia ohľadom systému a prihlašky v prípade nezrovnalostí.

 

Prihlasovací proces sa otvára niekedy medzi septembrom a októbrom a trvá do 1. mája (deadline sa môže medzi univerzitami líšiť). Avšak najžiadanejšie programy numerus fixus, ako napríklad medicína či business, majú deadline do 15. januára. Preto je najistejšie zistiť presný deadline konkrétnej univerzity a odboru/programu, o ktorú máš záujem. V každom prípade, ak máš záujem o štúdium v Holandsku, tvoj Studielink účet musí byť zriadený zvyčajne pred 1. májom.

 

Pokiaľ si splnil podmienky na prijatie, tak obdržíš na svojom Studielink účte správu o nepodmienečnom prijatí. V tomto bode ťa univerzita požiada o dokumenty, ktoré sú potrebné pre úspešné dokončenie prihlášky. Vo väčšine prípadov je súčasťou maturitné/ posledné vysvedčenie, výpis známok, motivačný list, životopis, odporúčanie učiteľa a anglický certifikát (IELTS úroveň 6.5-7) - konkrétne podmienky sa líšia podľa danej univerzity a odboru. Pri všetkých požadovaných dokumentoch je potrebný anglický preklad overený notárom, takže prípravu si netreba nechávať na poslednú chvíľu. Preklad stojí približne 20 EUR, overenie notárom do ďalších 20 EUR, avšak stretli sme sa s prípadmi, kedy stačilo aj overenie strednou školou, ktoré je zadarmo, a preto sa nezabudni opýtať.

 

V prípade University College je väčšinou v prijímacom procese zahrnuté aj interview, ktorého sa musíš zúčastniť osobne. Kedže University College je menšia inštitúcia v porovnaní s hlavnou univerzitou, majú aj prísnejšie podmienky na prijatie. Kedže interview prebieha niekedy vo februári, prihlášku by si mal poslať najneskôr do polovice januára.

Podrobný postup príjmacieho procesu cez Studielink

 

Prijímací proces prebieha cez online systém Studielink. Okrem užitočných informácií ohľadom štúdia ponúka Studielink aj rady a pomoc pri vyplňovaní prihlášok. Začneš tým, že požiadaš o vytvorenie účtu. Po obdržaní tvojich prihlasovacích údajov môžeš pokračovať v zadávaní osobných údajov.

 

 1. Po zadaní osobných údajov do Studielink môžeš priamo začať s vypĺňaním prihlášky (new enrolment application). Aby si mohol/a pokračovať vo svojej žiadosti, musíš získať verifikačný kód. Pre žiadateľov s trvalým bydliskom v Holandsku je tento krok automatizovaný. Študentov, ktorí majú obvyklý pobyt mimo Holandska, nie je možné týmto spôsobom overiť (nebudeš mať tzv. “DigiD”, kým nebudeš zaregistrovaný ako holandský rezident, ktorým sa zvyčajne staneš po príchode na univerzitu). Z tohto dôvodu ťa bude musieť univerzita, kde chceš študovať, identifikovať. Preto je dôležité začať s prihláškou v dostatočnom čase pred deadlinom. V každom prípade by si mal pozorne sledovať všetky e-mailové správy od spoločnosti Studielink, pretože môžu obsahovať ďalšie pokyny.

 2. Po vyplnení prihlášky budeš vyzvaný/á, aby si zadal/a informácie o tvojom predchádzajúcom vzdelávaní. V závislosti od predchádzajúceho vzdelania ťa škola, kde sa chystáš študovať, buď požiada, aby si zaslal kópie svojho vysvedčenia a výpisu známok, alebo, v prípade magisterského štúdia, tvoje výsledné známky zo skúšok. Studielink nekontroluje, či máš známky, ktoré odovzdáš, musíš to dokázať samostatne. Okrem známok je súčasťou prihlášky aj motivačný list, životopis, odporúčanie učiteľa a anglický certifikát. Motivation letter je deklaráciou tvojich schopností, zručností, toho, čo ťa viedlo k výberu daného programu, ale aj prečo práve ty si vhodný/á študent/ka pre tento program. Niektoré univerzity uverejňujú  presný list otázok, na ktoré musíš odpovedať v rámci motivation letter v brožúre daného programu.

Životopis alebo CV je štruktúrovaná forma tvojich doterajších skúseností v profesionálnom, dobročinnom, a mimoškolskom čase. Je to niečo ako dodatočný doklad k motivation Letter o tvojej kompetentnosti pre štúdium vybraného programu. Reference letter, podobne ako pri UK, musí byť napísaný učiteľom, alebo iným akademickým pracovníkom, ktorý zhodnotí tvoje akademické zručnosti a prístup k štúdiu. Pokiaľ nie je tvojím materinským jazykom angličtina, potrebuješ taktiež dôkaz o úrovni angličtiny, teda anglický certifikát. Kedže angličtina je už v dnešnom svete viac menej samozrejmosť, úroveň potrebná na úspešné prijatie je minimálne B2-C1 vo forme medzinárodne uznávaných certifikátoch IELTS, TOEFL a Cambridge Certificate.

nastya-dulhiier-3Ze88tZX-p0-unsplash

Po absolvovaní všetkých krokov je odoslanie vašej prihlášky cez Studielink kompletné. V niektorých prípadoch však môžu byť procese zápisu aj ďalšie kroky. Je preto dôležité pravidelne sledovať Studielink status daného programu. Dodatočne odporúčame vždy skontrolovať informačnú brožúru alebo webovú stránku školy, či je potrebné vykonať ďalšie kroky.

 

Mnoho holandských univerzít neposiela tzv. podmienečné prijatie (conditional offer), a pošle rozhodnutie, ktoré platí napevno. Avšak nájde sa zopár, ktoré trvajú na úspešnej maturite z určitých predmetov, a až potom zmenia podmienečné prijatie na nepodmienečné. Rozhodnutie o prijatí závisí hlavne na maturitných známkach. Pravdaže, v prípade súkromných univerzít a University Colleges môžu byť podmienky odlišné.

 

Následne budeš požiadaný o zadanie platobných údajov a o tom, ako chceš platiť školné. Tieto poplatky musia byť zaplatené ešte pred samotným nástupom. Za poplatok sa školné vie splácať aj v 5 splátkach v dvojmesačných intervaloch. Studielink ti sám neúčtuje poplatok, ale cez túto platformu sa dáva potvrdenie univerzite, že inkaso vykonať môže a tá následne takto strháva peniaze. Zadaním podrobností o platbe do spoločnosti Studielink nevykonávaš žiaden trvalý príkaz/inkaso. Budeš musieť zabezpečiť platbu sám. Platí to aj pre tvoje študentské granty a pôžičky.

 

Pre viac informácií o priebehu prihlasovania a celkového štúdia v Holandsku odporúčame aj stránku http://www.studyinholland.co.uk/

  

zuzka web

Zuzka

S prihláškou som začala v januári hlavne kvôli potrebe preloženia všetkých dokumentov do anglického jazyka, ktoré taktiež museli byť notársky overené. V mojom prípade overenie a preklad trvalo viac než dva týždne. Kedže som sa hlásila aj na anglické univerzity s podobným zameraním, základ motivačného listu som už mala napísaný, a tak mi jeho úplné dokončenie nezabralo veľa času. Všetky tri školy vyžadovali certifikát IELTS s celkovou známkou 6.5 a všetky moje vysvedčenia, zahrňujúc maturitné. Dodatočne, Erasmus University College požadovala test z matematiky a osobné interview.

deliace kruhy

Víza

V Holandsku neexistujú pre občanov Slovenska a Českej republiky žiadne formálne požiadavky pre vstup do krajiny vďaka pravidlám Európskej únie. Študent/ka sa však musí po príchode do krajiny zaregistrovať na miestnom úrade do 4 mesiacov.

deliace kruhy

Školné

Štandardný poplatok pre väčšinu programov na akademický rok 2022/2023 je 2 168 EUR pre všetky krajiny EÚ (na súkromných školách, špeciálnych kurzoch sú ceny vyššie a môžu sa vyšplhať až na 10 000 EUR na jeden akademický rok). Výška školného sa mení každý rok na základe inflácie, avšak platí pravidlo, že prvý ročník bakalárskeho štúdia stojí vždy len polovicu, a teda 1 084 EUR.

deliace kruhy

Životné náklady

roman-kraft-156096-unsplash

Celkové životné náklady pre študenta na jeden akademický rok sa pohybujú okolo 7 000 EUR. Vo všeobecnosti splatí, že menšie mesto sa rovná menším výdavkom. Jedná sa približne o tieto čiastky:

 

 • Ubytovanie: študentské ubytovanie môže byť už od 250-300 EUR, avšak zohnať izbu v takejto nízkej cene je veľmi náročné a mnoho študentov v prvom ročníku skončí v drahšej izbe. Niekedy je aj možnosť grantu od vlády (Housing Allowance cez Toeslagen). Odporúčame pozrieť sa na web univerzity. Študentské izby sú často na portáli room.nl alebo sshxl.nl, kde často rozhoduje čas registrácie, a čakací list je nieked aj 3-4 mesiace. Avšak v Rotterdame a Amsterdame sú takéto ceny nereálne, a nájom sa pohybuje v rozmedzí 550-700 EUR. V Holandsku je väčšinou bývanie v skolskom internáte drahšie ako prenájom izby.

 • Jedlo: 200 EUR / mesiac

 • Školské potreby: závisí na konkrétnom programe/univerzite

 • Doprava: väčšina študentov používa bicykel (jednorázová investícia za 50-100 EUR, ale dá sa používať aj bikesharing za cca 9 EUR mesačne či mesačný prenájom bicykla za 13 EUR), pri verejnej doprave okolo 80 EUR / mesiac.

 • Záujmy a sociálny život závisí od jednotlivca, napríklad fitpass stojí 170 EUR ročne, členstvo v spolku 10 EUR ročne, vstup do klubu 5-15 EUR.

 

Pokiaľ si chceš privyrobiť a ovládaš základy holandčiny, hľadanie brigády je relatívne jednoduché. Niektoré pozície, napríklad v supermarketoch alebo niektorých kaviarniach, nevyžadujú ani znalosť holandčiny (keďže anglicky tu hovorí prakticky každý). Takto sa mesačne dá zarobiť viac ako 300 EUR, bežne dostaneš aj 10-15 EUR na hodinu. Ak však chceš prácu, ktorá bude relevantná aj pre tvoje CV a nehovoríš po holandsky, máš dve možnosti. Môžeš skúsiť nájsť vhodnú pozíciu v medzinárodných firmách - toto však platí hlavne pre tretiakov či študentov magisterkých programov. Druhá možnosť je prihlásenie sa na kurz holandčiny, väčšinou organizovaný priamo univerzitou.

 

Dávaj si pozor na holandské poistenie - ak pracuješ nad tri mesiace (aj keď iba pár hodín mesačne) musíš mať povinné poistenie (Dutch Basic Healthchare Insurance) Toto positenie je v priemere 100 EUR mesačne, ale dá sa cez internet s DigiD požiadať o refund/allowance, keď máš nízky príjem, čo je pri brigádach skoro vždy.

zuzka web

Zuzka

Rotterdam je obzvlášť známy tým, že dopyt po ubytovaní je väčší ako ponuka. To bol dôvod, prečo som sa rozhodla prísť už v polovici augusta. V mojom prípade univerzita ponúka ubytovanie pre študentov prvých ročníkov priamo na kampuse, no toto ubytovanie je drahšie (EUR 550/mesiac) ako prenájom izby/bytu (ceny začínajú od 500 EUR/mesiac). Domov cestujem 3 krát počas roka. Buď letecky alebo autobusom (RegioJet má priamu linku Amsterdam-Praha za veľmi výhodné ceny). Moje náklady na život sú okolo 200 EUR na mesiac (nerátajúc ubytovanie). Stravu si pripravujem poväčšine doma. Pokiaľ sa rozhodnem dať si obed v školskej jedálni, zaplatím v priemere 5 EUR. Naopak, na doprave ušetrím stovky eur ročne tým, že 90% môjho cestovania tvorí bicyklovanie. Medzi študentami sú veľmi obľúbené sú tzv. second-hand bicykle - ktoré si môžeš zakúpiť v predajňách bicyklov alebo na rôznych FB skupinách. Pokiaľ prší, mám na výber viacero možností cez metro, električku, či autobus. Práca popri štúdiu je veľmi častou formou, ako si privyrobiť pár eur naviac. Ja osobne pracujem ako ambasádor môjho odboru priamo pre univerzitu a mesačne zarobím okolo 100 EUR.

deliace kruhy

Štipendiá a možnosť financovania

Niektoré univerzity ponúkajú štipendiá, avšak sú veľmi zriedkavé a ťažko získateľné pre EÚ študentov. Obvykle sú naviazané na prospech, finančnú situáciu rodiny, či konkrétny predmet. Po vybavení dokumentov, BSN number (unikátne štátne číslo priradené každému zaregistrovanému obyvateľovi Holandska) a poistení, si väčšinou študent musí nájsť prácu a odpracovať 56 hodín mesačne, a následne má nárok o finančnú pomoc, ktorá funguje pomocou kalkulačky, kde si študent vypočíta koľko reálne potrebuje a dodá informácie o príjmoch rodičov. Následne DUO Student Finance určí či študent/tka spĺňa podmienky na zisk grantu (až do výšky 400 EUR) a v prípade, že študent potrebuje viac ako je jeho nárok na grant, až vtedy môže požiadať o pôžičku. Po splnení podmienok študentovi/tke vláda každý mesiac pošle tzv “vreckové” priamo na bankový účet. Pod toto spadajú aj vlaky a autobusy zadarmo (osobná OV chipkaart).

 

Ďalšie spôsoby financovania pre študentov cez DUO:

 • pôžička na školné (presná výška školného, je vyplácaná mesačne). Nulový úrok, začneš splácať 2 roky po doštudovaní.
 • pôžička na život – sám/sama si určíš, koľko potrebuješ mesačne. Nulový úrok, začneš splácať 2 roky po doštudovaní.

Spôsoby financovania pre každého, kto spĺňa podmienky (viac info na Toeslagen):

 • grant na poistenie: pre študenta je grant okolo 100 eur/mesiac, čo pokryje celé poistenie alebo ostane čiastka na doplatenie do 10 eur.
 • grant na bývanie: ponuka študentského ubytovania by mala uvádzať, či sa na danú izbu dá požiadať o grant (napr. room.nl to uvádza).
deliace kruhy

Študentské mestá

Groningen

kayla-izHKGAN7mGg-unsplash

Najznámejším študentským mestom v Holandsku je nepochybne Groningen. Študenti tvoria takmer 30% celkovej populácie tohto mesta, nachádzajúceho sa na severe krajiny. Práve preto nie je žiadným prekvapením, že University of Groningen patrí medzi špičku nielen holandských ale aj svetových univerzít. Okrem kvalitného vzdelania očarí nejedného študenta svojím historickým výzorom.

Amsterdam

jordan-pulmano-558937-unsplash

Amsterdam, okrem toho že je hlavným mestom Holandska, drží aj titul študentského mesta. Z mnohých univerzít je najznámejšia Amsterdamská univerzita, ktorá ponúka rozsiahlu ponuku odborov. Amsterdam si ťa získa svojou typickou architektúrou, romantickými kanálmi a mimoriadne tolerantnými a priateľskými ľudmi.

zuzka web

Zuzka

Ja osobne žijem v Rotterdame - skvelém meste na študentský život. Moja univerzita (Erasmus University Rotterdam), ako aj celý kampus je riadená veľmi moderným a inovatívnym štýlom - za posledných 5 rokov na kampuse pribudlo nové športové centrum, foodcourt, nová knižnica, a internáty. Spoločenský život je na našej univerzite veľmi pestrý. V závislosti od osobných záujmov môžete byť členom rôznych študentských, študijných, či športových spolkov. Ja osobne veľmi rada využívam bohatú ponuku sport classes, hlavne boxing a HIIT training, ktoré po zakúpení sport pass-u na začiatku akademického roka, môžem navštevovať neobmedzene. Čo sa mi na tomto meste páči najviac je jeho moderný vzhľad, množstvo múzeí, ako aj klubov a nespočetné množstvo rôznych akcií a festivalov.


deliace kruhy

Prečítaj si ďalšie blogy našich členov a členiek o vysokoškolskom štúdiu v Holandsku: