Nemecko

Německo se stalo lákavým cílem mnoha Čechů a Slováků: je relativně blízko, studium je pro spousty zájemců dostupnější než v anglofonních zemích a přesto se jedná o kvalitní vzdělání uznávané ve světě. Výjezd do Německa bývá odrazovým můstkem do dalších koutů světa. Zároveň láká studenty vystudovat svůj obor jiným stylem, žádají si více praxe nebo stáží k oboru, které se v Německu nabízejí ve větší míře. Vysoká životní úroveň spolu s přírodním a kulturním bohatstvím činí z Německa atraktivní destinaci. 

Školné

300 € / rok 

Životní náklady

7 000 - 10 000 € / rok

Top univerzity

LMU München, TU München, Heidelberg, Freie Berlin, Humboldt Berlin, Mannheim

Univerzity v Německu

Na území Německa se nachází několik známých univerzit s bohatou tradicí a historií. S tím se pojí i určité renomé těchto institucí v zahraničí. Německo nabízí i jiné možnosti než klasické univerzity. Mnoho zahraničních i německých studentů se zapisuje na vysoké školy se zamřením na aplikované vědy. Chcete studovat obor s technickým zaměřením? Pak můžete počítat s projektem u Deutsche Bahn. Mladí lidé se tímto dostávají k reálné práci pro významnou společnost, která má zájem jejich výsledky projektu využít k zefektivnění nákladní přepravy. Akademické i praktické vzdělávání se prolíná na jednom místě, což se velmi cení. 

 

K nejlepším německým univerzitám patří Ludwig-Maximilians-Universität München, Universität Heidelberg, Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin, Universität Göttingen, Universität Köln nebo Goethe-Universität Frankfurt. Mnoho z těchto univerzit a pár dalších patří do elitní skupiny tzv. German Excellence Initiative, které jsou pečlivě vybrány a ve větší míře sponzorovány německou vládou.

 

Německé technické univerzity patří k nejlepším v Evropě, nemůžeme zapomenout na Technische Universität München, RWTH Aachen nebo Technische Universität Berlin.

 

Mezi ekonomickými univerzitami vynikají Universität Mannheim, WHU Otto Beisheim a Frankfurt School of Finance and Management. Specializovaná na politické vědy a mezinárodní vztahy je berlínská Hertie School of Governance.

deliace kruhy

Prihláška

Přihláška se většinou posílá přímo univerzitě či vysoké škole. Na webových stránkách školy si najděte podmínky pro podávání přihlášek. Nejčastěji se dá stáhnout online formulář, dále na stránkách najdete pokyny k dokumentům, které se musí současně zaslat s přihláškou pro úspěšné přihlášení.

 

Každá škola vede své přijímací řízení, proto je dobré si sepsat ke každé z nich podklady, které jsou nutné k posouzení přihlášky. Je také možné, že pro váš obor jsou všude podmínky stejné a celý proces je jednodušší. Některé školy vyžadují u konkrétních oborů další podklady jako esej nebo zřídka znalostní zkoušku. Je dobré si předem zjistit, jaké nároky má konkrétní škola.

 

Německé vysoké školy nejčastěji vybírají na základně průměru z maturity. Takzvaný numerus clausus je základem každého přijímacího řízení.

 

Některé univerzity vyžadují podání přihlášky přes uni-assist. Systém uni-assist zkontroluje, zda jsou splněny všechny požadavky univerzity, na kterou se uchazeč hlásí a až poté posílá přihlášku škole samotné. V současné době stojí první přihláška 75 euro, každá další přihláška stojí 15 euro. Informujte se na webových stránkách školy, zda vyžaduje zaslání přihlášky přes uni-assist.

 

Od klasického přijímacího řízení se odlišují obory, které se zakončují státní zkouškou. Bakalářské a magisterské programy již státní zkoušky na konci studia nemají. Zde musí student zvládnout všechny zkoušky, získat odpovídající počet kreditů (EC-Punkte) a obhájit svou odbornou psanou práci. Státnicové obory, kam se řadí medicína, farmacie, zubní lékařství, veterina, si vybírají své studenty v centrálním řízení. Uchazeči posílají standardní přihlášku organizaci Hochschulstart, která je zaregistruje a v různých typech řízení rozděluje studenty školám, ideálně podle jejich preferencí. I zde hraje absolutní roli průměr z maturity, u medicíny se navíc skládají tzv. TMS (Test für medizinische Studiengänge), které podle úspěšnosti uchazeče mohou zlepšit dosavadní průměr z maturity.

 

V rámci centrálního přerozdělování míst je možné se účastnit dvou výběrových řízení. V jednom typu se uděluje 25% míst z celkového počtu na základě nejlepších maturitních průměrů. Žádné jiné kritérium zde neplatí než právě výborný numerus clausus.


Dalších 50% míst připadá školám, které si vybírají své studenty na základě dalších kritérií. Někdy chtějí další formulář, jehož součástí je i krátký motivační odstavec, proč právě chcete na této univerzitě studovat vámi vybraný obor. Jiné školy vás pozvou na pohovor. Není také neobvyklé, že některé univerzity znovu seřadí uchazeče jen podle průměru z maturity.
Účastnit se můžete na obou řízeních, jakmile získáte studijní místo pro nejlepší maturanty, jste automaticky vyřazeni z dalšího výběrového řízení. I zde je podrobná analýza požadavků škol na místě. V rámci přihlášky si také vybíráte preference šesti různých škol. Každá škola vyžaduje, do jakého místa ji musíte uvést, abyste byli zařazeni do jejich výběrového řízení, pokud neuspějete v řízení pro nejlepší maturanty.

 

U státnicových oborů se přes Hochschulstart můžete přihlásit jen na jeden. Není bohužel možné se hlásit v jednom roce na medicínu a farmacii zároveň.

 

Výhodou u přijímacího řízení na německé univerzity je jeho termín: přihlášky se podávají od 1. června do 15. července. Studenti se tak mohou v klidu rozhodnout pro školy a programy, případně změnit rozhodnutí, která udělali před maturitou. Na některé obory se lze přihlásit a zapsat později, protože se nejedná o obory s velkým počtem přihlášek. Neznamená však, že kvalita neodpovídá, ale spíše to jsou obory úzce profilované. Absolventi jsou přesto velmi spokojeni s výukou a strukturou oboru.

 

Na testy TMS je třeba se přihlásit o mnoho dříve, neboť se konají v květnu.

Jazykové znalosti

Většina zná klasické jazykové testy z angličtiny, ale certifikát z němčiny je asi méně v povědomí. Standardní testy z němčiny jsou dva: Test DaF a certifikát z Goethe – Institutu. Oba musí odpovídat úrovni C1, která je nutná k přijetí ke studiu na německých vysokých školách. Určitě nenechávejte jazykové testy na poslední chvíli, vyhodnocení testu DaF bývá dlouhé a v termínu zápisu byste výsledky měly mít v ruce.

 

Další alternativou je DSD II, který je jako jazykový diplom nabízen pouze na středních školách. Není možné ho složit při jazykových institutech. O DSD ví jistě každý žák své školy, jestliže je DSD na domovské střední škole nabízeno. DSD se skládá v průběhu školního roku a další organizace není nutná.

 

I zde platí, že každá škola uznává různé druhý certifikátů a doporučuji si zjistit, jaké pro vás přicházejí v úvahu. Výše uvedené varianty nejsou jedinými, ale jedná se o nejčastější akceptované jazykové zkoušky.

 

berlin-51058_1280
deliace kruhy

Školné

Semestrální poplatek se na veřejných univerzitách pohybuje okolo 150 €, za rok tedy kolem 300 €. V tomto je ale často zahrnuta již nějaká forma bezplatné veřejné dopravy v daném městě nebo lokalitě. Na soukromých školách však může jít školné řádově do tísíců €.

deliace kruhy

Životní náklady

aachen-2287015_1920

Náklady na studium se odvíjejí od místa studia. Studium v Bavorsku, zejména v Mnichově, je výrazně finančně náročnější než studium v Jeně nebo v Pomořansku. Přesto je dobré volit místo studií podle kvality školy a jejím renomé v oblasti vámi zvoleného oboru. I v Německu se najdou vysoké školy, které jsou spíše průměrné a nevyplatí se na nich trávit čas. 

 

Náklady na život v Německu se odvíjejí, jak již bylo zmíněno, podle místa studia. Velká města vyžadují bezesporu větší výdaje než menší. Kromě bydlení a jídla se platí semestrální příspěvek škole okolo 150 euro a ve větších městech studentské jízdné. Pro online banking je třeba mít německé telefonní číslo. Učebnice naopak seženete v knihovně univerzity, vybrané knihy jsou zdarma dostupné online. U některých oborů se nevyhnete pořízení vlastního vybavení, ale výdaje nejsou nijak vysoké. Často se dá pořídit za studentské ceny u studentského spolku daného oboru.


Život na univerzitě

Průběh akademického roku na německých vysokých školách se liší od českého systému organizace. Zimní semestr začíná v polovině října a končí začátkem února. Během semestru se studenti účastní přednášek, seminářů, praktik u přírodovědných a technických oborů nebo tutorií. Obvykle se nepíšou průběžné testy, pouze závěrečné zkoušky. Zkouškové může začít ještě během semestru a rozprostírá se do semestrálních prázdnin. Prázdniny začínají hned s koncem semestru, ale povinnosti určitou část volna zaberou.


Začátek letního semestru se často orientuje podle Velikonoc, začíná obvykle až po těchto svátcích, což bývá v polovině dubna. Pro absolventy českých a slovenských středních škol vzniká mírně zvláštní zkušenost, protože škola trvá do poloviny července. Zkouškové bývá pak i v srpnu. První rok si člověk zvyká, přece jen jsme na střední škole končili nejpozději třetí týden v červnu s výukou a horké dny jsme trávili společným programem na sportovním hřišti nebo na školním výletě. Přesto si každý najde způsob, jak se během léta učit.


Zásadní rozdíl spočívá ve formě zkoušek: všechny jsou písemné (vyjma kolokvií, které nejsou ale závěrečnými zkouškami). Zároveň se nekonají zápočty. Také každý vnímá jinak organizaci zkouškového období, školy totiž určují termíny, které jsou fixní. Docenti se však snaží vyjít svým studentům vstříc a pokud to organizace dovoluje, dá se někdy o termínech někdy diskutovat. 


Němečtí studenti bývají milí, přesto si je člověk musí získat. Poté lze spoléhat na pomoc a spolupráci, které každý zahraniční student zpočátku i v pozdějších semestrech ocení. Bonus navíc je legrace za všech okolností, ať už na praktikách nebo při psaní protokolů!


 

deliace kruhy

Stipendia a možnosti financování

Ulehčení studia může přinést stipendium. Nejvýznamnějším poskytovatelem stipendií je DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). Tato organizace dokáže být hotovou pokladnicí a stipendia jsou štědrá. Stipendií je nepřeberné množství, ale je dobré si jejich stránky projít a v databázi možná najdete optimální stipendium právě pro vás.


Kromě DAAD existují tzv. Stiftungen, které taktéž nabízejí finanční podporu. Může se jednat o oborově zaměřené Stiftungen, například pro mladé uchazeče s malým podnikatelským nápadem, kteří chtějí studovat ekonomii.  Samotné univerzity nabízejí v rámci oddělení pro zahraniční studenty a záležitosti stipendia. Často jsou určená studentům magisterských nebo doktorandských oborů.