Nemecko

Nemecko je lákavým cieľom mnohých Čechov a Slovákov: je relatívne blízko, štúdium je pre mnohých dostupnejšie ako v anglofónnych krajinách a napriek tomu sa jedná o kvalitné vzdelanie uznávané vo svete. Výjazd do Nemecka býva odrazovým mostíkom do ďalších kútov sveta. Zároveň láka študentov vyštudovať iným štýlom. Vysoká životná úroveň spolu s prírodným a kultúrnym bohatstvom robí z Nemecka atraktívnu destináciu.

 

Deadline pre prihlášky je do 15. 7. 2022 (zimný semester) a do 15. 1. 2023 (letný semester).

Školné

zadarmo

Životní náklady

7 000 - 10 000 € / rok

Top univerzity

LMU München, TU München, Heidelberg, Freie Berlin, Humboldt Berlin, Mannheim

Univerzity v Nemecku

Na území Nemecka sa nachádza niekoľko známych univerzít s bohatou tradíciou a históriou. S tým sa spája aj určité renomé týchto inštitúcií v zahraničí. V rámci širokej škály univerzít a vysokých škôl, tzv. Fachhochschulen, sú inštitúcie rozmiestnené po celej krajine. Každý tak nájde ako správnu veľkosť mesta, tak aj školu, ktorá mu vyhovuje. Univerzity sú akademicky zamerané, Fachhochschulen sa sústredia viac na prepojenie teórie s praxou. Niektoré školy ponúkajú tzv. duálne štúdium, pri ktorom študent chodí z jednej časti do školy a z druhej do práce spätej so štúdiom. Zastúpené sú aj vysoké školy s umeleckým zameraním.

 

Nemecko ponúka aj iné možnosti ako klasické univerzity. Mnoho zahraničných aj nemeckých študentov sa zapisuje na vysoké školy so zameraním na aplikované vedy. Za zmienenie určité stojí projekt u Deutsche Bahn, ak chceš študovať odbor s technickým zameraním. Mladí ľudia sa týmto dostávajú k reálnej práci pre významnú spoločnosť, ktorá má záujem ich výsledky projektu využiť na zefektívnenie nákladnej prepravy. Akademické aj praktické vzdelávanie sa prelína na jednom mieste, čo sa veľmi cení.

 

K najlepším nemeckým univerzitám patrí Ludwig-Maximilians-Universität München, Universität Heidelberg, Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Universität Göttingen, Universität Köln alebo Goethe-Universität Frankfurt. Mnoho z týchto univerzít a pár ďalších patrí do elitnej skupiny tzv. German Excellence Initiative, ktoré sú starostlivo vybrané a vo väčšej miere sponzorované nemeckou vládou.

 

Nemecké technické univerzity patria k najlepším v Európe, nemôžeme zabudnúť na Technische Universität München, RWTH Aachen alebo Technische Universität Berlin.

 

Medzi ekonomickými univerzitami vynikajú Universität Mannheim, WHU Otto Beisheim a Frankfurt School of Finance and Management. Špecializovaná na politické vedy a medzinárodné vzťahy je berlínska Hertie School of Governance.

 

Aj v Nemecku sa študuje tri roky na bakalárskych (Bachelor) a dva roky na magisterských stupňoch (Master). Ani v jednom prípade sa na konci štúdia neskladajú štátnice. Kto zloží všetky skúšky, odovzdá a obháji odbornú prácu a má dostatočný počet ECTS, získava titul a známku. Štátnice skladajú iba študenti všeobecného a zubného lekárstva, veteriny, farmácie, práva a učiteľstva.

deliace kruhy

Prihláška

Prihláška sa väčšinou posiela priamo univerzite či vysokej škole. Na webových stránkach školy si nájdite podmienky na podávanie prihlášok. Najčastejšie sa dá stiahnuť online formulár, ďalej na stránkach nájdete pokyny k dokumentom, ktoré sa musia súčasne zaslať s prihláškou na úspešné prihlásenie.

 

Každá škola vedie svoje prijímacie konanie, preto je dobré si spísať ku každej z nich podklady, ktoré sú potrebné na posúdenie prihlášky. Je tiež možné, že pre váš odbor sú všade podmienky rovnaké a celý proces je jednoduchší. Niektoré školy vyžadujú pri konkrétnych odboroch ďalšie podklady ako esej alebo zriedka znalostnú skúšku. Je dobré si vopred zistiť, aké nároky má konkrétna škola. Nemecké vysoké školy najčastejšie vyberajú na základe priemeru z maturity. Takzvaný numerus clausus je základom každého prijímacieho konania.

 

Niektoré univerzity vyžadujú podanie prihlášky cez uni-assist. Systém uni-assist skontroluje, či sú splnené všetky požiadavky univerzity, na ktorú sa uchádzač hlási a až potom posiela prihlášku škole samotnej. V súčasnej dobe stojí prvá prihláška 75 euro, každá ďalšia prihláška stojí 30 euro. Informujte sa na webových stránkach školy, či vyžaduje zaslanie prihlášky cez uni-assist.

 

Od klasického prijímacieho konania sa odlišujú odbory, ktoré sa zakončujú štátnou skúškou. Bakalárske a magisterské programy už štátne skúšky na konci štúdia nemajú. Tu musí študent zvládnuť všetky skúšky, získať zodpovedajúci počet kreditov (EC-Punkte) a obhájiť svoju odbornú písanú prácu. Štátnicové odbory, kam sa radí medicína, farmácia, zubné lekárstvo, veterina, si vyberajú svojich študentov v centrálnom konaní. Uchádzači posielajú štandardnú prihlášku organizácii Hochschulstart, ktorá ich zaregistruje a v rôznych typoch riadenia rozdeľuje študentov školám, ideálne podľa ich preferencií. Aj tu hrá absolútnu rolu priemer z maturity, u medicíny sa navyše skladajú tzv. TMS (Test für medizinische Studiengänge), ktoré podľa úspešnosti uchádzača môžu zlepšiť doterajší priemer z maturity.

 

V rámci centrálneho prerozdeľovania miest je možné sa zúčastniť dvoch výberových konaní. V jednom type sa udeľuje 25% miest z celkového počtu na základe najlepších maturitných priemerov. Žiadne iné kritérium tu neplatí ako práve výborný numerus clausus. Ďalších 50% miest pripadá školám, ktoré si vyberajú svojich študentov na základe ďalších kritérií. Niekedy chcú ďalší formulár, ktorého súčasťou je aj krátky motivačný odsek, prečo práve chcete na tejto univerzite študovať vami vybraný odbor. Iné školy vás pozvú na pohovor. Nie je tiež neobvyklé, že niektoré univerzity znova zoradia uchádzačov len podľa priemeru z maturity. Zúčastniť sa môžete na oboch konaniach, akonáhle získate študijné miesto pre najlepších maturantov, ste automaticky vyradení z ďalšieho výberového konania. Aj tu je podrobná analýza požiadaviek škôl na mieste. V rámci prihlášky si tiež vyberáte preferencie šiestich rôznych škôl. Každá škola vyžaduje, do akého miesta ju musíte uviesť, aby ste boli zaradení do ich výberového konania, pokiaľ neuspejete v riadení pre najlepších maturantov.

 

Pri štátnicových odboroch sa cez Hochschulstart môžete prihlásiť len na jeden. Nie je bohužiaľ možné sa hlásiť v jednom roku na medicínu a farmáciu zároveň.

 

Výhodou pri prijímacom konaní na nemeckej univerzity je termín: prihlášky sa podávajú od 1. júna do 15. júla. Študenti sa tak môžu v kľude rozhodnúť pre školy a programy, prípadne zmeniť rozhodnutia, ktoré urobili pred maturitou. Na niektoré odbory sa možno prihlásiť a zapísať neskôr, pretože nejde o odbory s veľkým počtom prihlášok. Neznamená však, že kvalita nezodpovedá, ale skôr to sú odbory úzko profilované. Absolventi sú napriek tomu veľmi spokojní s výučbou a štruktúrou odboru. Pozor, na testy TMS je potrebné sa prihlásiť oveľa skôr, pretože sa konajú v máji.

Jazykové znalosti

Väčšina pozná klasické jazykové testy z angličtiny, ale certifikát z nemčiny je asi menej v povedomí. Štandardné testy z nemecky sú dva: Test DaF a certifikát z Goethe – Inštitútu. Oba musia zodpovedať úrovni C1, ktorá je potrebná na prijatie na štúdium na nemeckých vysokých školách. Určite nenechávajte jazykové testy na poslednú chvíľu, vyhodnotenie testu DaF býva dlhé a v termíne zápisu by ste výsledky mali mať v ruke. Na magisterskom stupni už sú častejšie ponúkané aj odbory v angličtine vyžadujúce anglický jazykový test.

 

Ďalšou alternatívou je DSD II, ktorý je ako jazykový diplom ponúkaný iba na stredných školách. Nie je možné ho zložiť pri jazykových inštitútoch. O DSD vie určite každý žiak svojej školy, ak je DSD na domovskej strednej škole ponúkané. DSD sa skladá v priebehu školského roka a ďalšia organizácia nie je nutná.

 

Aj tu platí, že každá škola uznáva rôzne druhý certifikátov. Vyššie uvedené varianty nie sú jedinými, ale jedná sa o najčastejšie akceptované jazykové skúšky.

berlin-51058_1280
deliace kruhy

Školné

Do nákladov na jeden semester treba rátať: univerzitný príspevok (tu veľmi záleží na škole a meste), ktorý financuje Studentenwerk. Semestrálny poplatok sa na verejných univerzitách pohybuje okolo 150€, za rok teda okolo 300€. V tomto je ale často zahrnutá už nejaká forma bezplatnej verejnej dopravy v danom meste alebo lokalite. Na súkromných školách však môže ísť školné rádovo do tisícok €. 


Studentwerk sa nachádza v každom univerzitnom meste. Vlastní intráky a rôzne podniky (kaviarne) v blízkosti fakúlt aj na fakultách samotných a poskytuje psycho-sociálnu podporu študentom. Na prevádzku tejto organizácie ide časť univerzitného príspevku (univerzitný preto, že sa platí priamo univerzite, na ktorej je človek imatrikulovaný a tá potom odosiela príslušnú sumu). Druhá časť tohto univerzitného príspevku zaplateného univerzite ide dopravnému podniku, ktorý tak umožňuje študentom jazdiť na študentský preukaz. Je to však obmedzené časovo a väčšina si kupuje semestrálny lístok.

deliace kruhy

Životné náklady

aachen-2287015_1920

Náklady na štúdium sa odvíjajú od miesta štúdia. Štúdium v Bavorsku, najmä v Mníchove, je výrazne finančne náročnejšie ako štúdium v Jene alebo v Pomoransku. Napriek tomu je dobré voliť miesto štúdií podľa kvality školy a jej renomé v oblasti vami zvoleného odboru. Aj v Nemecku sa nájdu vysoké školy, ktoré sú skôr priemerné a neoplatí sa na nich tráviť čas.

 

Náklady na život v Nemecku sa odvíjajú, ako už bolo spomenuté, podľa miesta štúdia. Veľké mestá vyžadujú bezpochyby väčšie výdavky ako menšie. V Mníchove dáte za izbu v zdieľanom byte 500 euro a viac, v Jene okolo 200 až 300 euro za mesiac. Koľaje sú v priemere lacnejšie, ale horšie dostupné, opäť sa odvíja od mesta. Jedlo stojí cca 15 - 20 euro týždenne (podľa náročnosti kuchára) a lístok v Mníchove aktuálne 201,60 euro / semester do celej siete MHD. Menšie mestá často cestovné zahŕňajú do príspevku univerzite. Pre online banking treba mať nemecké telefónne číslo. Učebnice naopak zoženiete v knižnici univerzity, vybrané knihy sú zadarmo dostupné online. U niektorých odborov sa nevyhnete obstarania vlastného vybavenia, ale výdavky nie sú nijako vysoké. Často sa dá zaobstarať za študentské ceny u študentského spolku daného odboru.

 

Život na univerzite

Akademický rok sa delí na dva polročné semestre. Semester začína vždy 1.9. a 1.4., prednáškové obdobie ale až o dva týždne. Oproti našim tuzemským semestrom trvajú prednášky do približne polovice februára alebo júla. Skúšky môžu byť písané ešte počas prednáškového obdobia alebo v prázdninovom období. Počas semestra sa študenti zúčastňujú prednášok, seminárov, praktík u prírodovedných a technických odborov alebo tutorií. Obvykle sa nepíšu priebežné testy, iba záverečné skúšky.

 

Zásadný rozdiel spočíva vo forme skúšok: všetky sú písomné (okrem kolokvií, ktoré nie sú ale záverečnými skúškami). Semestrálne skúšky sú spravidla v jeden vypísaný termín a bez predchádzajúcich zápočtov. Ďalej záleží na odbore - v priebehu semestra môžete pracovať na nejakom projekte, písať testy alebo obstáť v ústnych kolokviách pred začatím bloku v laboratóriu. Mnoho humanitne zameraných odborov dáva svojim študentom „domácu prácu“ (Hausarbeit). Ide o ekvivalent seminárnej práce a vypracovať sa musí počas prázdnin. Medicínske odbory alebo farmácia zase vyžadujú absolvovanie prázdninovej praxe v nemocniciach alebo lekárňach. Tiež každý vníma inak organizáciu skúškového obdobia, školy totiž určujú termíny, ktoré sú fixné. Docenti sa však snažia vyjsť svojim študentom v ústrety a pokiaľ to organizácia dovoľuje, dá sa niekedy o termínoch niekedy diskutovať. 

 


Untitled design (1) copy

Linda

Osem rokov života v Nemecku strávené štúdiom aj prácou ma neuveriteľne posunulo dopredu. Okrem jazyka som sa naučila sebaorganizácii (niekedy lepšie a niekedy horšie), rozhodne som prehodnotila zoznam svojich životných priorít a dospela. Tiež som viac vnímala rozdiely, hoci pozitívne alebo negatívne, medzi Českom a Nemeckom vo všetkých aspektoch života. Štúdium farmácie bolo retrospektívne dobré rozhodnutie, dalo mi široký rozhľad a solídny základ pre rôzne zamestnania späté s odborom. Nemeckí spolužiaci boli prakticky vždy nápomocní a nesebeckí, čo som vnímala veľmi pozitívne po skúsenostiach v Česku.

deliace kruhy

Štipendiá a možnosti financovania

Vzhľadom na relatívne dobrú dostupnosť štúdia a života v Nemecku často nie je potrebné externé financovanie. Nemecku však záleží na podpore nadaných a angažovaných záujemcov o štúdium zo zahraničia a má vlastnú štipendijnú organizáciu DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD), zameranú predovšetkým na postgraduálnych študentov. Táto organizácia dokáže byť hotovou pokladnicou a štipendiá sú štedré.


Okrem DAAD existujú tzv. Stiftungen, ktoré taktiež ponúkajú finančnú podporu. Môže sa jednať o odborovo zamerané Stiftungen, napríklad pre mladých uchádzačov s malým podnikateľským nápadom, ktorí chcú študovať ekonómiu. Samotné univerzity ponúkajú v rámci oddelenia pre zahraničných študentov a záležitosti štipendia. Často sú určené študentom magisterských alebo doktorandských odborov.

deliace kruhy

Prečítaj si blogy našich členov a členiek o vysokoškolskom štúdiu v Nemecku: