Dánsko

Dánsko sa pravidelne zaraďuje medzi krajiny s najkvalitnejším vysokoškolským vzdelaním. Okrem toho dominuje rôznym rebríčkom a patrí medzi štáty s vysokou úrovňou ekonomickej vyspelosti, inovatívnosti či environmentálnej uvedomelosti. Dánsko je známe napríklad LEGO kockami, Andersonovými rozprávkami, hygge konceptom, bicyklovaním a minimalistickým dizajnom.

 

Deadline pre prihlášku je 15. marec 2022.

Školné

zadarmo

Životné náklady

10 800 - 15 600 € / rok

Top univerzity

University of Copenhagen, Aarhus University, Technical University of Denmark, Aalborg University, Copenhagen Business School

Vysoké školy v Dánsku

Dánske vysoké školy sa dajú primárne rozdeliť, podobne ako v Holandsku, do dvoch skupín – univerzity a profesijné vysoké školy. Zatiaľčo univerzity sú známe svojou akademickou rigoróznosťou a zameraním na výskum, profesijné vysoké školy kladú väčší dôraz na praktické zručnosti a pripravujú študentov priamo na povolanie.

 

Univerzity

 

V Dánsku má štatút univerzity 8 vysokých škôl. Univerzity sa dajú ľahko rozlíšiť podľa názvu – napr. Aarhus University alebo Technical University of Denmark – s výnimkou Copenhagen Business School, ktorá má tiež tento štatút. Bakalárske programy na univerzitách trvajú zvyčajne 3 roky a očakáva sa, že študenti potom pokračujú na dvojročného magistra.

 

Dokopy ponúkajú dánske univerzity zhruba 30 bakalárskych a takmer 400 magisterských programov v anglickom jazyku. Na bakalárskom stupni sa dajú študovať programy ako General Engineering, Economics and Business Administration alebo Information Management. Ponuka magisterských programov je oveľa širšia a obsahuje napr. Environmental Engineering, Bioinformatics, Law alebo Nanoscience. Pre kompletný prehľad odporúčame navštíviť oficiálnu stránku Study in Denmark, ktorá pravidelne mapuje všetky vysokoškolské programy. 

 

Medzi najkvalitnejšie dánske univerzity patria vo všeobecnosti University of Copenhagen, Aarhus University a Aalborg University. Špecificky technických oboroch vyniká Technical University of Denmark, zatiaľčo v business oblasti dominuje Copenhagen Business School. 

Profesijné vysoké školy

 

Okrem univerzít ponúka Dánsko tzv. „profesijné vysoké školy“ (dán. professionhøjskole). Tieto vysoké školy sa obvykle nazývajú buď university colleges (napr. VIA University College) alebo academies (napr. Copenhagen Business Academy). Keďže cieľom profesijných vysokých škôl je pripraviť absolventov na pracovný život, pokračovanie na magisterské programy môže byť limitujúce, komplikované až nemožné.

 

Celkovo v Dánsku nájdete okolo 50 anglických bakalárskych programov na profesijných vysokých školách, ktoré zvyčajne trvajú 3,5 až 4,5 rokov. Medzi tieto programy patrí napr. Architectural Technology and Construction Management, Graphic Storytelling alebo Software Engineering. Narozdiel od univerzít, programy na profesijných vysokých školách požadujú tzv. internship počas jedného semestra. Ďalším rozdielom od univerzít môže byť lokalita, keďže profesijné vysoké školy majú kampusy aj v menších mestách.

deliace kruhy

Prihláška

Prihlášky na vysoké školy sa dajú poslať v danom školskom roku cez portál optagelse.dk. Deadline pre magisterské programy je 1. marec 12:00 a pre bakalárske 15. marec 12:00 (obed). Dokopy je možné zvoliť si až 8 programov, ktoré si zoradíte podľa osobnej priority. V prípade, že sa nekvalifikujete na svoju prvú prioritu, posúva sa prihláška na druhú a tak ďalej. Taktiež stojí za zmienku, že za prihlášku sa nič neplatí (v prípade občanov EÚ). Väčšina škôl zohľadňuje iba priemer známok, avšak niektoré požadujú aj motivačný list (napr. CBS).

 

 

Podmienky na prijatie

Predmety

 

Každá vysoká škola má svoje vlastné podmienky na prijatie, a preto je dôležité si ich podrobne prejsť alebo kontaktovať danú školu v prípade otázok. Všeobecne však platí, že musíte mať počas strednej školy určitý počet hodín daných predmetov – ktoré sa merajú pomocou A, B a C levelov. A level znamená, že počas strednej školy mal 3 roky daný predmet, zatiaľčo B a C levely zodpovedajú dvom a jednému roku. Treba však mať na pamäti, že tento systém je šitý na dánske pomery, kde stredná škola trvá len 3 roky.

 

Aby sa dali jednotlivé predmety porovnať, vysoké školy požadujú špeciálny dokument – zvyčajne nazývaný statement of hours, ktorý vyplní vaša stredná škola. Pre IB uchádzačov, A level zodpovedá high level predmetom a B level zase standard level.

 

Okrem predurčeného počtu hodín vyžadujú niektoré programy aj určitý priemer známok, ktorý je tiež daný podľa dánskej škály. Na tejto škále je 12 najlepšou známkou zodpovedajúcej slovenskej jednotke, po ktorej nasledujú: 10, 7, 4 a 02. Podrobnejší prehľad a porovnanie známok si môžete pozrieť na tejto stránke.

Jazykové znalosti

 

Väčsina bakalárskych programov požaduje znalosť angličtiny na B leveli, ktorá sa dá zdokumentovať pomocou rôznych certifikátov. Medzi najobľúbenejšie patria IELTS, TOEFL a C1 Advanced/C2 Proficiency certifikáty. Aj v tomto prípade platí, že každá vysoká škola si nastavuje vlastné požiadavky, ktoré sa dajú dohľadať na ich stránke. Avšak spravidla pri IELTS testoch je to skóre 6.5 a pri TOEFL v rozmedzí od 83 do 88 bodov.

 

IB uchádzači to majú o čosi ľahšie a nemusia dokumentovať znalosť angličtiny pomocou certifikátu; stačí im English SL v prípade B levelu, alebo English HL pre A level.

 

Niektoré programy, ako napr. lingvistika, môžu požadovať angličtinu až na A leveli. Do tejto kategórie sa zaraďujú avšak aj všetky bakalárske programy na Copenhagen Business School.

 

 

Proces prihlasovania

Po otvorení portálu optagelse, a to od 1. februára, môžete začať výplňať svoje prihlášky na jednotlivé programy. Tu vyplníte potrebný formulár s osobnými údajami a uploadnete potrebné dokumenty, ako napr. cestovný pas alebo výpis známok.


Jediná komunikácia priamo so školou prebieha pri zaslaní tzv. signature page. Tento dokument oprávňuje jednotlivým školám prístup k vašim osobným údajom a dokumentom z optagelse.dk portálu. Treba pamätať, že túto signature page treba stiahnuť, vlastnoručne vypísať, a poslať na danú vysokú školu pred 15. marcom!


Portál optagelse.dk ostáva otvorený do 5. júla pre uploadnutie dokumentov ako napr. maturitná skúška. Do tohto dátumu si môžete taktiež prehodiť svoje priority. Po tomto dátume ostáva len čakať do 28. júla, kedy tesne po polnoci zistíte, ako vaša prihláška dopadla. Následne nato máte zopár dní na rozhodnutie sa.


Prváci na vysokej škole si prechádzajú tzv. „rusuge“, ktorý je zvyčajne naplánovaný na posledný týždeň v auguste, kde máte skvelú možnosť zoznámiť sa so svojimi budúcimi spolužiakmi.

 

Dôležité dátumy
  • 1. február: otvorenie portálu optagelse.dk
  • 1. marec: deadline pre prihlášky na magisterské programy a zaslanie signature page
  • 15. marec: deadline pre prihlášky na bakalárske programy a zaslanie signature page
  • 5. júl: deadline na uploadnutie posledných dokumentov
  • 28. júl: odpovede na vaše prihlášky
deliace kruhy

Školné

Zadarmo pre študentov a študentky z Európskej únie.

deliace kruhy

Životné náklady


ethan-hu-2A6fzPYu6HA-unsplash
Dánsko je všeobecne považované za krajinu s vysokými životnými nákladmi. Kodaň sa napríklad pravidelne objavuje medzi TOP 10 najdrahšími mestami sveta. Ceny sa v rámci krajiny pohybujú na približne rovnakej úrovni, avšak zopár rozdielov existuje, a to najmä ubytovanie a cestovanie. 

Hlavné mesto je notorické pre nedostatok bytov, čo sa odzrkadluje na cene nájmu. Medzi Aarhusom, druhým najväčším mestom, a Kodaňou vie byť tento rozdiel za podobné ubytovanie až 200-300 eur. Cestovanie je taktiež relatívne drahé, čo motivuje mnoho študentov tradične presedlať na bicykle.

 

Aarhus University odhaduje, že priemerné mesačné náklady v Aarhuse sa pohybujú okolo 950€. University of Copenhagen zase uvádza výdavky v rozmedzí 1.280€ až 1.800€. Treba však poznamenať, že výdavky samozrejme závisia od životného štýlu študenta, a teda tieto odhady sú len informačné.

deliace kruhy

Štipendiá a možnosť financovania

 

Zahraniční študenti z krajín EÚ môžu požiadať o tzv. SU grant. Narozdiel od iných krajín, nejde o pôžičku a to znamená, že po skončení štúdia štátu nič nedlhujete. Pre udelenie tohto grantu musia však študenti odpracovať minimálne 43 hodín mesačne. Čo sa týka výšky SU grantu, táto predstavuje v roku 2022 približne 860€. SU sa tak ako iné príjmy tiež zdaňuje, čo znamená, že študent v konečnom dôsledku dostane menej (závisiac od toho, ako si nastaví daňovú kartu).

 

Typické študentské brigády predstavujú prácu v reštauráciach a baroch, skladoch, či upratovanie. Treba však poznamenať, že nájsť si brigádu zvyčajne trochu trvá a preto by študenti nemali počítať s tým, že od úplného začiatku budú mať nárok na SU. Hodinová mzda typických brigád začína od circa 15€ (taktiež pred zdanením). Mesačná príjem z SU a brigády tak vie dokopy predstaviť v čistom okolo 1.200€, čo pohodlne pokryje veľkú väčšinu výdavkov (ba až necháva príležitosť si trošku nasporiť). 

deliace kruhy

Študentské mestá


Aarhus

 

steffen-muldbjerg-SU_LAtXUF04-unsplash

V Aarhuse žije viac ako 60.000 študentov, čím je pravým študentským mestom a taktiež jedným z najmladších miest v Dánsku. Väčšina zahraničných študentov sa vzdeláva na Aarhus University alebo VIA University College. Aarhus ponúka príležitosti a možnosti väčšieho mesta, zatiaľčo všade sa dá dostať bicyklom do zhruba 45 minút. Každoročne sa tu organizuje tzv. najväčší piatkový bar, čo je v skutočnosti športový a neskôr hudobný festival v univerzitnom parku.

 

Kodaň


alexandra-mitache-BX1e2hzBwq4-unsplash

 

Hlavné mesto známe svojou elegantnou architektúrou a opravdovým ruchom veľkomesta je sídlom niekoľkých univerzít, ako napríklad University of Copenhagen (KU), Technical University of Denmark (DTU) či Copenhagen Business School. Mesto priťahuje mnoho expatov, čím je vskutku rôznorodé a k tomu taktiež vysoko tolerantné a liberálne. Do Kodane ako jediného mesta v Dánsku lieta priame spojenie zo Slovenska (Bratislava).


Aalborg a Odense


rahbek-media-jYCCTTfRu_g-unsplash

 

Odense je so 180.000 obyvateľmi tretie najväčšie dánske mesto a sídlom University of Southern Denmark (SDU). Aalborg (na obrázku vyššie) vyniká zase svojou univerzitou, ktorá je podľa US News najlepšia pre inžinierstvo v kontinentálne Európe. Obe mestá majú tiež značnú (zväčša však skôr dánsku) študentskú populáciu.


Untitled design (1)

Ervín

Dánsko je menšia krajina, avšak študentom vie ponúknuť skutočne veľa: Ukázať im, že neexistuje zlé počasie, iba zlé oblečenie. Naučiť ich, že všetci sú si rovní, tak ako píše Janteho zákon. Otvoriť im oči – veci tu predsa fungujú trochu inak – a to väčšinou lepšie.