Informácie pre rodičov

Ako zahraniční študenti máme veľmi veľa skúseností s materiálnou aj emočnou stranou mince, ktorou štúdium v zahraničí je. Bola by lož povedať, že odchod z domu do inej krajiny je jednoduchý. No čo si každý z nás eventuálne odnáša z tejto skúsenosti je extrémne nadšenie a motivovanosť na sebe tvrdo pracovať v prostredí, ktoré mnohokrát niekoľkonásobne predstihuje slovenské a české vysoké školy.

 

Keďže ako komunita máme množstvo skúseností, s čím sme sa už stihli pochváliť, tak dúfame, že informácie k tým viac materiálnym problémom nájdete v sekcii Štipendia a v sekcii Byrokracia. Ak máte akékoľvek iné otázky, ktoré sme zatiaľ nestihli pokryť, neváhajte nám napísať.

 

Jedna skúsenosť, ktorú sme zatiaľ nemali možnosť získať, bolo byť rodičmi. Preto sme oslovili rodičov študentov v zahraničí aby nám nestranne zodpovedali pár otázok ohľadom toho, ako oni vnímajú rozhodnutia ich detí. Ich pohľady môžete nájsť nižšie.

 

Rodičovské zkúšenosti

Dominika Oxford
Zuzana Gliviaková, Trnava

mama Tomáša Gliviaka, ktorý študuje tretí ročník na University of Warwick v Anglicku

 


1) Dá sa štúdium v zahraničí finančne zvládnuť?

Priznám sa, že s ohľadom na to, že vediem domácnosť sama, som mala pochybnosti o zvládnutí Tomášovho štúdia v zahraničí z finančného hľadiska. Veľmi pomohlo, že si Tomáš dokázal vybaviť študentskú pôžičku na zaplatenia štúdia v Anglicku. Sumu, ktorú potreboval na živobytie (čo by však potreboval aj na Slovensku) na rok dopredu sa mi našťastie vždy podarilo nasporiť, a keďže je Tomáš v poslednom ročníku , môžem skonštatovať, že sme to zvládli.

Peter Országh, Košice

otec Evky Országhovej, ktorá minulý rok dokončila štúdium na University College London v Londýne

 


1) Dá sa štúdium v zahraničí finančne zvládnuť?

Predtým, ako začala naša dcéra uvažovať o štúdiu v zahraničí som ani nepomyslel na to, že by sme boli schopní financovať štúdium na vysokej škole v zahraničí. Vzhľadom k príjmom priemernej rodiny som ho považoval za finančne neúnosné. Po získaní informácií o podpore zo strany Veľkej Británie vo forme pôžičky na úhradu školného, sa však výdavky upravia na zvládnuteľnú úroveň. Je to hlavne ubytovanie, strava, MHD a cestovné. Samozrejme je potrebné zvoliť únosné riešenie pre rodinný rozpočet.

 

2) Zvýšilo štúdium v zahraničí kariérne vyhliadky vášho dieťaťa?

Myslím si, že zvýšilo. Najmä si myslím, že získal väčší prehľad o možnostiach a praktické skúsenosti už počas štúdia, keďže mal možnosť absolvovať pracovné konkurzy a aj konkrétnu prácu v rámci stáží v rôznych firmách.

 

 

 

2) Zvýšilo štúdium v zahraničí kariérne vyhliadky vášho dieťaťa?

 Študovať vo Veľkej Británii zvyšuje kredit pri uchádzaní sa o zamestnanie, ale vo výraznej miere, tak ako u nás, záleží od kvality školy. Zásadnou výhodou je, že vo Veľkej Británii je možné študovať na univerzitách, ktoré sú v prvej desiatke, resp. 50-ke na svete. V prípade výborných výsledkov je možné uchádzať sa o zamestnanie už počas štúdia a získať pracovné skúsenosti  v zabehnutých spoločnostiach, s ktorými sa následne na Slovensku dá uchádzať o vyššie kariérne pozície.

3) Čo bolo najväčšou výzvou pri Tomášovom odchode do zahraničia?

Pre mňa bolo najväčšou výzvou zdolanie strachu, že mi syn odchádza do "ďalekého sveta"  ako to tam všetko zvládne a ako to zvládnem ja tu doma.

3) Čo bolo najväčšou výzvou pri odchode Evky do zahraničia?

Podľa mňa – pre dcéru -možnosť štúdia na na kvalitnej škole, možnosť získať tvorivú a zaujímavú prácu, možnosť zapájať sa do aktivít slovenskej komunity. Pre mňa – prekonať obavu o stratenie možnosti poskytnutia ochranných krídel z dôvodu vzdialenosti. To ale časom prešlo so zistením, že má okolo seba ľudí, ktorí jej  od začiatku podali pomocnú ruku a spoločne tvoria komunitu na ktorú môžeme byť hrdí. Do tejto samozrejme zaraďujem aj Oxbridge Admissions, terajší Unimak.

4) Čo je vašim odkazom pre rodičov kandidátov na štúdium v zahraničí?

Kedysi dávno (to som ešte nebola ani matkou - takže to bolo už fakt dávno) som čítala článok, v ktorom ma zaujala veta, že rodič by mal svojmu dieťaťu dať najmä "lásku a krídla". Presne na toto som si spomenula, keď sme sa s Tomášom začali baviť o tom, že by rád išiel študovať do Anglicka. Bola to jeho túžba, a ja som dnes hrdá na to , že si ju dokázal splniť, ale aj na to , že ja som zvládla svoj strach ako to všetko bude. Ku zvládnutiu mi pomohlo najmä zistenie, že Tomáš je so svojou voľbou spokojný, našiel si mnohých priateľov a získava cenné skúsenosti pre svoj súkromný aj profesionálny život.

4) Čo je vašim odkazom pre rodičov kandidátov na štúdium v zahraničí?

Nebojte sa podporiť svoje deti v napĺňaní ich snov a cieľov, ale nezabudnite v nich podporovať túžbu po návrate domov na Slovensko, aby sa mohli  podieľať na jeho rozvoji.