Stipendia a půjčky

Děláš si starosti, jestli zvládneš  ubytování zaplatit? Připravili jsme pro tebe seznam stipendií a půjček, o které se můžeš v Česku a na Slovensku ucházet. Vybrali jsme ty hlavní, ale možná nám něco uniklo, takže se určitě porozhlédni taky sám. Detaily financování v jednotlivých zemích naopak hledej v našem přehledu zemí.

rawpixel-com-570908-unsplash

Česko

Stipendia

Program Scholarship uděluje několik plných štipendií ročně nejtalentovanějším studentům na bakalářské i magisterské studium. Z téměř dvou stovek uspěje jen přibližně dvacet studentů ročně. V případě přihlášky na bakalářské studium je dobré přihlášku podat již ve třetím ročníku střední školy.

Projekt University poskytuje stipendium během celého bakalářského studia na zahraniční univerzitě. Stipendium je otevřené pro studenty všech oborů, podmínkou jsou výborné akademické výsledky, zohledňuje se také společenská angažovanost a sociálné zázemí študenta.

Štipendium pre českých a slovenských šudentov bakalárskeho alebo magisterského stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí idú na Erazmus alebo iný krátkodobý študijný pobyt na zahraničnej univerzite. Štipendium je určené prednostne pre študentov technických odborov.

Plné štipendiá na školné na jeden rok magisterského štúdia na desiatich popredných zahraničných univerzitách.

Přehled mnoha dalších stipendií pro občany ČR najdeš například  zde.

Slovensko

Stipendia

Prispieva na zahraničné študijné a výskumné pobyty, stáže a letné školy po celej Európe. Podmienkou je predstavenie projektu „vedeckého, odborného alebo praktického charakteru“. Maximálna dĺžka trvania pobytu je 9 mesiacov.

Zvýhodňuje študentov práva, ekonómie, biznisu a informatiky. Granty sú poskytované maximálne na jeden rok do výšky 5000 EUR, požaduje sa študijný priemer do 1,8 a štúdium v druhom a vyššom ročníku vysokej školy. Grant je určený na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi realizovanými nad rámec bežného štúdia.

Provida poskytuje štipendiá a študentské pôžičky určené na štúdium na zahraničných vysokých školách. Úspešnými uchádzačmi o štipendiá sú študenti, ktorí majú ambíciu spoločensky sa angažovať a majú silný potenciál ísť príkladom svojmu okoliu i širšej spoločnosti. Medzi troch najlepších uchádzačov bude rozdelených 3 000 EUR, navyše s možnosťou študentskej pôžičky do výšky 3 000 EUR.

AXA Fond prerozdeľuje 30 000 € medzi talentovaných študentov, ktorým v rozvíjaní talentu bráni nepriaznivá sociálna situácia. Maximálna výška grantu je 2 000 EUR. Hlavné oblasti podpory sú veda a výskum (ekonómia, fyzika, chémia, matematika, biológia, atď.)

Štipendium je určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania.  Študenti a doktorandi prijatí na celé štúdium 2. alebo 3. stupňa v zahraničí nie su oprávnení uchádzať sa o štipendium. Mesačná výška štipendia sa stanovuje v súlade so životnými nákladmi v jednotlivých krajinách.

Cieľom je prilákať mladých ľudí s titulmi z kvalitných zahraničných univerzít do verejnej správy. V rámci grantového programu je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov. Po skončení je potrebné odpracovať si na pozícii v štátnej správe minimálne tri roky.

Půjčky

Pôžičky sú určené pre študentov všetkých stupňov VŠ štúdia. Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa je 2 300 EUR, pre študentov III. stupňa 4 500 EUR. Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2016/2017 je 0,89% p.a.. Splácanie pôžičky začína po ukončení štúdia a lehota splatnosti je minimálne 5 rokov a maximálne 10 rokov.