Anglicko

Anglicko patrí medzi najobľúbenejšie destinácie študentov a študentiek z celého sveta. Kvalitné univerzity na čele s legendárnym Oxfordom a Cambridge, vysoká životná úroveň i krásy anglického vidieka už presvedčili nejedného stredoškoláka či stredoškoláčku. V roku 2021 Brexit výrazne sťažil uchádzačom podmienky, avšak Anglicko naďalej zostáva uchádzačom otvorené.


Deadline pre zaslanie prihlášky je 26. január 2022 o 18:00 GMT.

Školné

£10 000 až £40 000  / rok

Životné náklady

£8 000 - £15 000 / rok

Top univerzity

University of Oxford, University of Cambridge, UCL, LSE, Imperial College, King's College London, University of Warwick, University of Durham

Univerzity v Anglicku

Anglické univerzity patria k tým najkvalitnejším inštitúciám v Európe i na celom svete. Univerzity síce nie sú striktne rozdelené ako je tomu napríklad v Dánsku, ale ak by sme ich chceli roztriediť, bolo by to na základe týchto kritérií:

 

a)   Russell Group univerzity

 

Skupina Russell Group bola založená v roku 1994 a zastupuje 24 popredných britských univerzít, ktoré sa zaviazali vykonávať špičkový výskum. Ich záväzok zaisťuje, že získajú väčšinu financií od vlády Spojeného kráľovstva, čo im umožňuje pokračovať v inovácii a produkovať absolventov na vysokej úrovni. Patrí sem napríklad University of Warwick či Imperial College London.

 

b)   Staroveké univerzity

 

Sú to univerzity, ktoré vznikli v Spojenom kráľovstve počas stredoveku a renesancie. Ich dátumy vzniku siahajú od r. 1096 až 1582. Vzhľadom na svoju historickú povahu stále ponúkajú okrem prednášok aj aktivity, ktoré pomáhajú študentom spojiť sa s fakultou v menších samostatných skupinách. Patrí sem napríklad University of Oxford a University of Cambridge.

 

c)    Polytechnické a metropolitné univerzity

 

Tieto univerzity sa vyvinuli z polytechniky, vysokých škôl ďalšieho vzdelávania a iných inštitúcií vyššieho vzdelávania. Na porovnanie, mnohé z nich získali univerzitný štatút len nedávno, hoci môžu mať vzdelávacie korene, ktoré siahajú oveľa hlbšie do minulosti. Aj keď sú v očiach niektorých ľudí často tou „druhou“ univerzitou v meste, každá má svoje vlastné odborné znalosti. Napríklad University of Liverpool (Russell Group) a Liverpool John Moores University (metropolitná univerzita) sú obe v rovnakom meste a každá z nich má svoje silné stránky.

gasparek round

Miro

Biomedicínske inžinierstvo som sa rozhodol študovať, keďže ma veľmi zaujímalo využitie matematiky a fyziky v medicíne. Štúdium na Imperiali kladie dôraz na praktickú aplikáciu nadobudnutých poznatokov, či už prostredníctvom práce v laboratóriu, skupinových projektov, či možnosti angažovania sa vo výskume už počas pregraduálneho štúdia. Okrem toho sa môžem denne stretávať s akademikmi, ktorí sú špičkovými odborníkmi v tomto odbore a vďaka rozmanitému pôvodu mojich spolužiakov a priateľov v Londýne sa mi podarilo spoznať množstvo rozličných kultúr. Naviac mi Imperial umožňuje angažovať sa v rôznych študentských spoločnostiach a spolkoch. Londýn tiež poskytuje výbornú perspektívu z hľadiska uplatnenia sa na pracovnom trhu.

deliace kruhy

Prihláška

Do Veľkej Británie sa prihlasuje cez centralizovaný systém UCAS. Pretože je o anglické univerzity z Česka a Slovenska obvykle veľký záujem, pripravili sme pre Vás špeciálnu stránku venovanú prijímaciemu procesu cez UCAS. 

petr perina round2

Petr

UCAS prihlášku do Veľkej Británie som posielal v januári. Webstránka UCASu bola veľmi prehľadná a celkovo som mal z posielania prihlášky dobrý dojem - za £24 som sa mohol hlásiť na 5 univerzít a všetko to funguje cez centrálny systém. Konkrétne som sa hlásil na “Business & Management” a nakoniec som dostal 3 conditional offers. Všetky tri univerzity odomňa požadovali určitý priemer z vybraných predmetov na maturite a certifikát z anglického jazyka podľa môjho výberu.

deliace kruhy

Víza

Študenti a študentky, ktorí/é začínajú dlhodobé štúdium po 1. januári 2021 (tj. pobyt dlhší ako 6 mesiacov), musia požiadať o študentské víza za pomoci nového imigračného bodového systému. Víza stoja £348 a zaplatiť budú študenti musieť aj Immigration Health Surcharge, aby mali zdarma prístup k zdravotnému systému NHS, v sume £470.

 

Ďalšie podmienky:

 

  • Študent/tka musí dosiahnuť aspoň 70 bodov (poskytnutím dokladov ako nepodmienečná ponuka od sponzorskej univerzity vo forme CAS listu, doklad o znalosti angličtiny, doklad o finančnej zábezpeke a pod.)
  • Podať si žiadosť môžu až 6 mesiacov pred začiatkom štúdia.
  • O tieto víza sa žiada len raz počas celej doby štúdia.

Po konci štúdia si budú môcť podať žiadosť o tzv. Graduate visa, ktoré im umožnia zostať vo Veľkej Británii po dobu maximálne 2 rokov za účelom práce alebo aj hľadania si práce. Tento systém Británia spustila v lete 2021.

deliace kruhy

Školné

Pre študentov a študentky z EÚ bolo školné pôvodne rovnaké ako pre Britov a Britky, a to vo výške 9 250 libier ročne. Na túto čiastku si študenti a študentky z EÚ mohli každoročne vziať pôžičku z anglickej Student Loans Company. Podmienky splácania boli veľmi rozumné: splácať začneš až 2 roky po skončení štúdia za prípadu, že tvoj mesačný hrubý príjem je viac ako tohoročný stanovený level (v r. 2021 - £2 214). Z toho nadbytku sa potom vypočíta 9% mesačne a tak postupne splácaš svoj dlh. Pokiaľ sa tvoj príjem zníži pod túto úroveň, splácanie sa pozastaví a ak sa ti do 30 rokov nepodarí splatiť všetko to, čo si si požičal/a, dlh ti jednoducho vymažú. Tieto pravidlá stále platia, ak študenti svoje štúdium na britskej univerzite zahájili najneskôr školským rokom 2020/21.

 

Dnes už však pre študentov platia nové pravidlá. Výška školného pre bakalársky stupeň (undergraduate) pre medzinárodných študentov a študentky, ktorá sa zvyšuje každoročne a určujú ju univerzity samotné, bola v roku 2020 podľa magazínu Times Higher Education v rozmedzí medzi 10 000 až 26 000 libier ročne. Napríklad na takom Oxforde sa školné v r. 2022 nachádza v rozmedzí £27 840 až £39 010. Na spomínanú pôžičku od SLC študenti a študentky z EÚ po Brexite taktiež strácajú nárok, a tým pádom si školné musia hradiť sami/samé.

 

Študentom odporúčame pozrieť si na oficiálnych stránkach univerzít nanovo vypočítanú výšku školného určeného pre medzinárodných študentov a študentky (Overseas/International students).

 

Na magisterských odboroch sa školné značne líši podľa odboru a univerzity, je teda najlepšie hľadať informácie priamo na stránkach vybraných univerzít. Niektoré univerzity poskytujú magisterským študentom štipendiá, prípadne výhodné pôžičky.

 

deliace kruhy

Životné náklady

clem-onojeghuo-195687-unsplash

Celkové životné náklady na akademický rok sa typicky pohybujú v rozmedzí £5 000 – £15 000. Vo väčších mestách, ako je napr. Londýn, sú náklady vyššie, hlavne kvôli drahšiemu ubytovaniu a doprave. Ubytovanie vyjde na £350-£700 mesačne, jedlo cca £100-£150 mesačne, školské potreby £50-£150 ročne, doprava na £600-£900 ročne. Všetky čiastky ale vysoko závisia na danom meste a zvolenom životnom štýle. Všetky univerzity uvádzajú odhadované životné náklady na svojich stránkach. Tieto odhady sú väčšinou pomerne štedré a často nie je problém v danom meste žiť s nižšími nákladmi.

 

Práca pri štúdiu je takisto bežná. Minimálna mzda je v súčasnosti £6.56-£6.83/h (18 - 20 rokov); £8.36-£9.18/h (21 - 22 rokov); v prípade Londýna mnohé podniky platia tzv. London Living Wage, ktorá je v roku 2022 na úrovni £11.05.

 

Výdavky sa však vedia rýchlo nazbierať: fitko je približne 20 libier mesačne, vstup do klubu 5-10 libier, SIM-ka na mesiac 10 libier.

petr perina round2

Petr

Ubytovanie v Londýne nie je lacné. Ja bývam pomerne blízko od školy (cca 35 min pešo) a v trochu staršom byte v peknej lokalite, kde platím zhruba 420 libier mesačne vďaka tomu, že sme na izbe dvaja – samostatná izba by bola drahšia. Za internet, energiu a vodu platím cca 30-40 libier na mesiac. Obed na kampuse stojí £4-7. Jedna cesta do školy metrom stojí £2.40, ja som si ale kúpil ročné členstvo v bike-sharingovej komunite a jazdím tak celý rok na bicykli za 90 libier. Jedno pivo vyjde na 4-6 libier.

deliace kruhy

Štipendiá a možnosť financovania

Na bakalárske štúdium je v Anglicku od konkrétnych univerzít dostupných veľmi málo štipendií. Avšak, aby Anglicko naďalej prilákavalo európsky talent aj po Brexite, určité univerzity ponúkajú tzv. EU Transition Bursary, ako napríklad na Coventry University, ktoré slúži na to, aby znížilo zvýšené školné pre študentov z EÚ na rovnakú úroveň ako pre Britov a Britky (info z akademického r. 2021/2022). Ďalšie štipendiá ponúkajú napríklad EU Transition Award – University of the Arts London, EU Bursary – Reading University či EU Transition Scholarship – Lancaster University.

deliace kruhy

Študentské mestá

Londýn

anthony-delanoix-CFi7_hCXecU-unsplash

Hlavné mesto Veľkej Británie snáď nikomu netreba predstavovať. Okrem typických turistických atrakcií ako je Big Ben, London Eye, alebo Buckinghamský palác, Londýn poskytuje množstvo lákadiel pre študentov. Či už sú slávne londýnske múzeá, kaviarne v umeleckej štvrti Soho, alebo nočné kluby na Notting Hill Gate, Londýn poskytuje všetky druhy kultúrneho vyžitia. Jedinými nevýhodami je mierne vyššia cena zábavy a tiež rozľahlosť mesta, čo pri menej frekventovanej premávke metra počas noci môže spôsobovať problémy.

 

Prečítaj si blogy našich členov a členiek o tom, ako sa im žilo a študovalo v Londýne:

Oxford

Oxford life

Sídlo jednej z najznámejších univerzít a zároveň najstaršej univerzity v anglosaskom svete žije študentami. Množstvo študentských klubov a spolkov ti umožní produktívne vyplniť svoj voľný čas. Historické budovy Oxfordu sú obklopené zeleňou a parkami. Vysoká koncentrácia študentov sa zaručene postará o skvelú zábavu, či podnetné diskusie počas tzv. “Formal dinners”, teda formálnych večerí.

 

Prečítaj si blogy našich členov a členiek o tom, ako sa im žilo a študovalo na Oxforde:

Warwick (Coventry)

Študenti University of Warwick zažívajú povestný anglický humor každý školský deň. Univerzita totiž nesídli v meste Warwick, ale v Coventry! Sídlo britského automobilového priemyslu je dnes ukážkou anglickej výstavby 50. rokov a okrem iného tu nájdeš ruiny preslávenej katedrály zo štrnásteho storočia. Samotný kampus Warwick univerzity ale nenájdeš v centre mesta - tá sídli asi 20 min z centra Coventry, obklopená anglickou prírodou. Ideálne pre tých, ktorí chcú zažiť skutočný campus život.

jirka round

Jirka

Warwick je skvelou alternatívou pre tých, ktorí hľadajú kvalitné vzdelanie a vyžitie v príjemnom prostredí mimo veľkomesta. Kampus univerzity na okraji mesta Coventry pripomína malé mestečko, v ktorom je možné nájsť všetko od školských budov, obchodov, športového centra a bánk po reštaurácie či bary a neustále sa tu stavia niečo nové. Počas prvého roku, kedy má študent na kampuse garantované ubytovanie, sa všetko potrebné nachádza do 20 minút chôdze, čo ušetrí veľa času a peňazí! Atmosféru dotvára blízkosť prírody, bežne tu na ceste narazíte na kačice či veveričky. Nie ste od ničoho odrezaní - do Londýna je to vlakom niečo cez hodinu, na letisko v Birminghame je to 15 minút vlakom.

deliace kruhy